หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ.ที่ 4 อโรคยา และ อ.ที่ 5 อนามัยสิ่งแวดล้อม-มารีบทำกัน

อโรคา ความไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ  เป็นสำนวนที่คนเราพูดกันติดปากเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ   หากว่าเรารับประทานอาหารโดยไม่เลือกชนิดของอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายก็ดี บริโภคมากเกินไปก็ดี ขาดการออกกำลังกายบ้างก็ดี อารมณ์ไม่ดีเป็นนิจสินก็ดี  ย่อมนำพาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมาสู่เราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว  ยกตัวอย่างง่ายๆ สำหรับเพื่อนๆ บางท่านที่ชอบรับประทานบะหมี่สำเร็จรูปหรือแฮม ไส้กรอก ฯลฯ เป็นประจำ ร่างกายก็จะสะสมสารพิษไว้ สักวันหนึ่งก็จะออกอาการป่วยไข้เป็นโรคภัยไข้เจ็บตามมา  ทำงานได้เงินมาเท่าไหร่ก็อาจต้องสิ้นเปลืองไปกับค่ารักษาพยาบาล  จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้ดีทั้งในเรื่องการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย มีอารมณ์ดี มีสุขอนามัยที่ดีไปพร้อมๆ กัน พร้อมทั้งหลี่กเลี่ยงอบายมุขด้วยค่ะ เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพดีและมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

อนามัยสิ่งแวดล้อม คือ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อและเหมาะสมต่อการส่งเสริมสุขภาพ จึงควรเก็บกวาดเช็ด ถูบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาด มีน้ำสะอาดดื่มและใช้อย่างเพียงพอ มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ไม่ทิ้งขยะในแหล่งน้ำ กำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


อ่านจบแล้ว เรารีบทำความสะอาดบ้านของเราให้น่าอยู่กันนะคะ สิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้านจะสร้างสรรค์อารมณ์ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ทำให้บ้านของเราเปรียบดั่งวิมานที่น่าอยู่และทุกๆ คนก็อยากอยู่บ้านอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น: